Po lepších silnicích do budoucnosti

Lidé ze SAT v celé Evropě věří v:

ekologii

Naše recyklační technologie IN SITU (využití původního materiálu na místě opravy) nezatěžuje životní prostředí hlukem ani přepravou surovin.

laboratoře

Pro dosažení nejvyšší kvality a trvalé životnosti sanací spolupracujeme s reno­mo­va­nými la­bo­ratořemi TPA CR s.r.o. Beroun a NIEVELT-LABOR Praha s.r.o.

minimalizace nákladů

Přesná diagnóza závad, optimalizace nasazené technologie, bezchybná logistika a recyklace již dříve použitých materiálů – to vše snižuje cenu našich služeb.

Technologie

Minerální látky a pojidla staré silnice jsou pro nás cenná surovina, kterou zachováváme, zušlechťujeme a zpracováváme. Dnes již toho víme o silnicích tolik, že s každou nakládáme naprosto individuálně neboť žádné dvě silnice nejsou stejné. Jsou jedinečné ve své struktuře, reagují individuálně na zátěž a potřebují individuální sanační strategie.

Naše technologie nám umožňují pracovat

RYCHLE

Nové a výkonné strojní zařízení, promyšlená logistika a moderní inovační technologie zkracují dobu výstavby na minimum.

LEVNĚ

Šířka našeho strojového parku umožňuje optimalizovat výběr nejvhodnější technologie a při opravách znovu zpracovávat již použité materiály. To vše významně snižuje finanční náklady zadavatele.

TRVALE

Spolupráce s renomovanými laboratořemi a využití ověřeného know-how představuje pro zákazníka garanci trvalé sanace jakékoliv silnice při maximální ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Frézování

SAT s. r. o. má k dispozici 10 výkonných fréz Wirtgen od W 500 do W 2100 s nejmoder­nějším vybavením a nejlépe vyškolený personál, který garantuje optimální nasazení stroje. Frézujeme asfaltové a betonové vozovky, chodníky z betonu a živice, betonové podlahy v halách a další plochy.

Hlavními přednostmi je rychlost, přesnost práce, zpětné využití vyfrézovaného materiálu, schopnost pracovat i za ztížených podmínek při provozu na komunikaci, za zhoršeného počasí.

Recyklace za tepla

Recyklací za tepla rozumíme sanovací postup, který cíleně změní strukturu krytu vozovky a obnoví její užitné vlastnosti. Kromě toho je možné, přidáním doplňovacích materiálů, vytvořit z asfaltové krycí vrstvy asfaltovou vrstvu nosnou. Ta je v případě potřeby znovu opravovatelná. Postup je velice šetrný k životnímu prostředí a levný: materiál, který je už k dispozici, se upraví nepatrným přídavkem doplňkového materiálu a znovu na místě zabuduje.

REMIX

Povrch vozovky se ohřeje samopojízdnými nahřívači. Pomocí Remixeru se rozpojí 3 až 5 cm stávající vrstvy, do které je možno přidat 5 až 30 % nových asfaltových směsí a asfaltu. Pak dojde k promísení, položení a hutnění směsi na požadovanou míru zhutnění.

REMIX PLUS

Tato technologie umožňuje totéž jako technologie REMIX, avšak zároveň je prováděna pokládka nové obrusné vrstvy (min 50 kg/m2) na vyrovnanou remixovanou vrstvu a obě se hutní současně.

Schéma recyklace za tepla

Recyklace za studena

Při recyklaci za studena se opravuje stávající konstrukce komunikace na místě. Podle výsledků předem provedené diagnostiky stavu vozovky a laboratorních zkoušek se nejprve provede rozfrézování stávající konstrukce komunikace (v tloušťce 100 až 300 mm) půdní frézou. Tato směs se upraví autograderem do požadovaných profilů a předhutní se těžkým vibračním válcem. Vzniklá vrstva se doplní předepsaným množstvím kameniva, cementu s přidáním asfaltu případně asfaltové emulze se provede promíchání. Následně se ihned realizuje profilace autograderem a zhutnění vrstvy těžkým vibračním válcem na požadovanou míru zhutnění. Vytvoří se nová únosná konstrukční vrstva z materiálů staré konstrukce komunikace, na kterou se podle třídy komunikace provede kryt z asfaltobetonu nebo i jednoduchá úprava nátěrem či mikrokobercem. Recyklace za studena provádíme zemní frézou WR 2500 nebo Mixpaverem 4500.

Asfaltový porvrch je odfrézován a smíchán za studena s pojidly (cement a/nebo živice). Tento proces probíhá metodu IN-SITU nebo v mobilní míchačce za studena (KMA).

Schéma recyklace za studena

Zlepšování zemin vápnem

Při místní úpravě zemin vápnem, cementem nebo směsí těchto pojiv je možné k budování zemních těles využít naplavených a jílových zemin, které by jinak byly pro své vlastnosti vyváženy na skládku a nahrazovány novým sanačním materiálem.

Zlepšování zemin provádíme zemní frézou WR 2500.

Segmentace betonových ploch

Jde o provedení segmentace CB krytů speciálním bouracím kladivem. Touto technologií je možno provést na CB krytu od vlásečnicových trhlin (pro možné zpětné uložení hutněním válcem) až k úplné destrukci krytu.

Segmentaci betonových ploch provádíme bouracím kladivem Wirtgen BTZ 7000.

Reference obrazek

D1, 81,5-87,1 km

ŘDS
1.1.2003
D1, 81,5-87,1 km
55000m2 v hloubce 20 cm
rychlost realizace 7 dnů

Reference obrazek

Dálnice D1

EUROVIA CS, a.s.
duben 2014
dálnice D1
62 000 m2
segmentace betonových ploch

Reference obrazek

Letiště Václava Havla v Praze

STRABAG a.s.
5-7/2013
letiště Václava Havla v Praze
14 240 m3
frézování živičných a betonových ploch

Reference obrazek

SOKP 515 Slivenec - Třebonice

Dálniční stavby Praha, a.
3-6/2010
SOKP 515 Slivenec - Třebonice
62 000 m2
frézování živičných a betonových ploch

Reference obrazek

Silnice II/246 Cítov - Vlíněves

Středočeský kraj
2009
silnice II/246 Cítov - Vlíněves
41 000 m2
kompletní oprava silnice

Reference obrazek

Dálnice D8

STRABAG a.s.
2010 - 2011
dálnice D8
84 000 m2
technologie studená recyklace

Reference obrazek

Dálnice D1

EUROVIA CS, a.s.
duben 2014
dálnice D1
67 000 m2
segmentace betonových plo

Radek Kudlička, MBAjednatel a ředitel

Radek Kudlička, MBA

radek.kudlicka@sat-roads.com

+420 606 606 177


vCard kontakt:

Ing. Karel Seckýjednatel a ekonomický ředitel

Ing. Karel Secký

karel.secky@sat-roads.com

+420 602 366 840


vCard kontakt:

Ing. Kateřina Kučerová vedoucí obchodně technického oddělení

Ing. Kateřina Kučerová

katerina.kucerova@sat-roads.com

+420 602 429 359


vCard kontakt:

Bc. Lukáš Skývavedoucí skupiny speciální technologie

Bc. Lukáš Skýva

lukas.skyva@sat-roads.com

+420 606 606 152


vCard kontakt:

Richard Bogusch vedoucí skupiny frézování západ

Richard Bogusch

richard.bogusch@sat-roads.com

+420 602 284 256


vCard kontakt:

Lumír Menšík vedoucí skupiny frézování východ

Lumír Menšík

lumir.mensik@sat-roads.com

+420 602 204 318


vCard kontakt:

SAT v České republice

SAT s.r.o.

Kačírkova 982/4
Praha 5 – Jinonice 158 00
Telefon: +420 417 569 443
Fax: +420 417 579 514
karel.secky@sat-roads.com

Skupina frézování západ

Mírová 284/26
Dubí u Teplic 417 03
+420 417 569 443
+420 602 284 256
+420 417 579 514
richard.bogusch@sat-roads.com

Skupina frézování východ

Tovární 731
Velká Bystřice u Olomouce 783 53
+420 585 351 890
+420 602 204 318
lumir.mensik@sat-roads.com

Skupina speciálních technologií
(recyklace a vápnění)

Mírová 284/26
Dubí u Teplic 417 03
+420 417 569 443
+420 417 579 514
+420 606 606 152
lukas.skyva@sat-roads.com

SAT v Evropě

Zavřít okno

SAT Německo

pobočka Horhausen
Industriepark 2
D – 56593 Horhausen

pobočka Hamburg
Rothenhäuser Straße 8
D – 21109 Hamburg

pobočka Altenburg
Am Gewerbegebiet 4
D – 04603 Nobitz

pobočka Adelsdorf
Industriestraße 25
D – 91325 Adelsdorf

Zavřít okno

SAT Polska Sp.zo. o

Ul. Opolska 9
PL – 55200 Olawa

Zavřít okno

SAT Rakousko

Enst Maerker Str. 20
A – 3106 St. Poelten

Zavřít okno

SAT Slovensko

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava 16

Zavřít okno

SAT Chorvatsko

Petra Hektorovica 2
HR – 10000 Zagreb

Zavřít okno

SAT Hungary

Gubasci ut 8b
H – 1097 Budapest

Zavřít okno

SAT Rumunsko

Str.Fabricii Nr. 313
Tel.: +40 264 232 960
Fax: 40 264 232 961

Zavřít okno

SAT Ukrajina

Zavřít okno

Recyklace za studena

Zavřít okno

Recyklace za studena

Zavřít okno

Obchodní údaje

Obchodní název: SAT s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze pod složkou C 86500
Sídlo: Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 494 51 251
DIČ: CZ 494 51 251

Profil firmy

Společnost SAT s.r.o. byla založena v roce 1993 a za svou letitou historii získala pevné místo na silničním trhu. V oboru frézování silnic a vozovek patříme ke špičce na českém trhu. Jsme vybaveni nejmodernějšími stroji a využíváme nových technologií při opravách a sanacích silnic. Patříme mezi specialisty na asfalto-recyklační technologii. Nabízíme teplou (REMIX) i studenou recyklaci vozovek, úpravu zemin vápnem a segmentaci betonových ploch. Za svoji více než dvacetiletou historii jsme prováděli stavby od nejvýchodněji položené Litvy přes Polsko až k jižnímu cípu Chorvatska. Mezi naše nejvýznamější stavby patří práce na rekonstrukcích Pražského okruhu (2010), Letiště Václava Havla (2013) nebo Dálnice D1 (2013). Opravy a sanace silnic provádíme trvale, rychle a ekologicky. Společnost SAT s.r.o. zaměstnává kolem šedesáti zaměstnanců, z nichž je každý odborníkem ve svém oboru a zároveň zárukou kvalitně odvedené práce. Průměrný obrat společnosti se za poslední roky pohybuje kolem 300 milionů korun. replica watches

Zavřít okno

Zavřít okno

Certifikáty

certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 pro tyto technologické procesy:

CERTIFIKAT BOZP

CERTIFIKAT ENVIRONMENT

CERTIFIKAT SYSTEMU MANAGEMENTU KVALITY

Zavřít okno

Politika ISŘ

POLITIKA ISŘ

Zavřít okno

Zavřít okno

Zavřít okno

Čekejte prosím načítám stránku...